Professionell läkare ger en konsultation online i en bärbar dator

Förenkla din vardag med digital läkarkonsultation

Vår hälsa är vår mest värdefulla tillgång och viktigt att alla har tillgång till kvalificerad läkarvård. Genom digital teknik kan hälsorelaterade processer, som läkarkonsultation och receptförskrivning, göras mer tillgängliga och mindre krångliga för patienter.

Att lyssna på kroppens varningssignaler och vidta förebyggande åtgärder är av yttersta vikt för att upprätthålla hälsan. Genom vaccinationer, tidig upptäckt av sjukdomar och effektiva behandlingsmetoder kan sjukdomar förebyggas. Med den pågående digitaliseringen av vården blir det enklare och snabbare för individer att få tillgång till läkarhjälp när den behövs.

Hur digital vård kan underlätta

Digital vård har revolutionerat tillgången till sjukvård genom att erbjuda bekväma och snabba lösningar för patienter. Med digitala läkarkonsultationer kan du enkelt boka ett möte online, kommunicera med vårdpersonal via video, telefon eller chatt och få tillgång till medicinsk rådgivning utan att behöva lämna ditt hem. Detta minskar väntetider och gör det enklare för dig att få den vård du behöver när du behöver den, vilket är särskilt viktigt för tidig upptäckt och behandling av sjukdomar.

Svenska vaccinationsprogrammet

Sveriges nationella vaccinationsprogram är utformat för att skydda invånarna från en rad infektionssjukdomar från barnsben till äldre dagar. Programmet inkluderar grundläggande vaccinationer mot sjukdomar som difteri, stelkramp, polio och mässling, vilka ges under barnåren. Genom att erbjuda dessa vaccinationer kostnadsfritt strävar programmet efter att upprätthålla en hög vaccinationsgrad och därmed skydda hela befolkningen genom flockimmunitet.

Påfyllnad av vaccinationer i vuxen ålder

Genom en förebyggande vård kan vi undvika många farliga sjukdomar. Vissa vaccinationer som ges under barndomen kan minska i effektivitet över tid, vilket gör påfyllnadsdoser nödvändiga för att bibehålla skyddet mot vissa sjukdomar. Detta är särskilt relevant för vuxna, där både arbetet och sociala aktiviteter kan öka exponeringen för infektionssjukdomar. Dessutom kan vuxna som reser till vissa delar av världen behöva ytterligare vaccinationer baserade på resmålets specifika hälsorisker. Undersök vilka vaccinationer du fått så du vet om du behöver påfyllnadsvaccinationer eller fullskyddsvaccinationer. Följande påfyllnads vaccinationer rekommenderas i vuxen ålder:

 • Medelålders vuxna:
   • Stelkramp, difteri, kikhosta 
   • Polio (vid resa till länder med poliovirus)
   • Mässling, påssjuka och röda hund.
   • Hepatit A och B 
   • HPV-vaccin 
   • TBE-vaccin (mot fästingburna sjukdomar)

 • Äldre (65 år och äldre):
  • Pneumokockvaccin 
  • Herpes zoster (bältros)
  • Årlig influensavaccination

 • Riskgrupper (inkluderar personer med vissa kroniska sjukdomar):
  • Meningokockvaccin
  • Extra pneumokockvaccinationer

 • Gravida:
  • Influensavaccin (om gravid under influensasäsong)
  • Kikhostavaccin (under tredje trimestern för att skydda nyfödda)

Att ta hand om sin hälsa i dagens snabba värld kräver tillgång till pålitlig, effektiv och tillgänglig vård. Digitala läkarkonsultationer representerar en framtid där denna tillgång är möjlig för alla, oavsett var de befinner sig. Genom att omfamna dessa framsteg kan vi alla se fram emot ett friskare, lyckligare och mer uppfyllt liv.